Euphorbiaceae (Spurge Family)

Euphorbiaceae is commonly known as the Spurge Family. The Euphorbiaceae is a family from Malpighiales Order, splits from Magnoliopsida Class. It is a family among about 406 families in Magnoliophyta or Flowering Plants Division. The family consists of 229 genera and more than 6,500 species.

Genera in Euphorbiaceae:
 • Acalypha
 • Chondrostylis
 • Hamilcoa
 • Plagiostyles
 • Acidocroton
 • Chorisandrachne
 • Hancea
 • Platygyna
 • Acidoton
 • Chrozophora
 • Hevea
 • Pleradenophora
 • Actinostemon
 • Cladogelonium
 • Hippomane
 • Plesiatropha
 • Adelia
 • Cladogynos
 • Homalanthus
 • Plukenetia
 • Adenochlaena
 • Claoxylon
 • Homonoia
 • Podadenia
 • Adenocline
 • Claoxylopsis
 • Hura
 • Poinsettia
 • Adenopeltis
 • Cleidiocarpon
 • Hylandia
 • Pseudagrostistachys
 • Adenophaedra
 • Cleidion
 • Jatropha
 • Pseudosenefeldera
 • Adriana
 • Clonostylis
 • Joannesia
 • Ptychopyxis
 • Afrotrewia
 • Cnesmone
 • Klaineanthus
 • Pycnocoma
 • Agrostistachys
 • Cnidoscolus
 • Koilodepas
 • Radcliffea
 • Alchornea
 • Cocconerion
 • Lasiococca
 • Reutealis
 • Alchorneopsis
 • Codiaeum
 • Lasiocroton
 • Rhodothyrsus
 • Aleurites
 • Colliguaja
 • Leeuwenbergia
 • Ricinocarpos
 • Algernonia
 • Colobocarpos
 • Leidesia
 • Ricinodendron
 • Alphandia
 • Conceveiba
 • Leucocroton
 • Ricinus
 • Amperea
 • Conosapium
 • Lobanilia
 • Rockinghamia
 • Amyrea
 • Croton
 • Mabea
 • Romanoa
 • Angostylis
 • Crotonogyne
 • Macaranga
 • Sagotia
 • Anisophyllum
 • Crotonogynopsis
 • Mallotus
 • Sampantaea
 • Annesijoa
 • Cyrtogonone
 • Manihot
 • Sandwithia
 • Anomostachys
 • Cyttaranthus
 • Manniophyton
 • Sapium
 • Anthostema
 • Dalechampia
 • Maprounea
 • Schinziophyton
 • Aparisthmium
 • Dalembertia
 • Mareya
 • Sclerocroton
 • Argomuellera
 • Dendrocousinsia
 • Mareyopsis
 • Sebastiania
 • Argythamnia
 • Dendrothrix
 • Megistostigma
 • Seidelia
 • Astraea
 • Deutzianthus
 • Melanolepis
 • Senefeldera
 • Astrococcus
 • Dichostemma
 • Mercurialis
 • Senefelderopsis
 • Aubletiana
 • Dimorphocalyx
 • Micrandra
 • Shirakiopsis
 • Avellanita
 • Discoclaoxylon
 • Micrandropsis
 • Shonia
 • Balakata
 • Discocleidion
 • Micrococca
 • Spathiostemon
 • Baliospermum
 • Discoglypremna
 • Microstachys
 • Spegazziniophytum
 • Baloghia
 • Ditaxis
 • Monotaxis
 • Speranskia
 • Benoistia
 • Ditrysinia
 • Moultonianthus
 • Sphaerostylis
 • Bernardia
 • Ditta
 • Muricococcum
 • Sphyranthera
 • Bertya
 • Dodecastigma
 • Myricanthe
 • Spirostachys
 • Beyeria
 • Doryxylon
 • Nealchornea
 • Stillingia
 • Bia
 • Droceloncia
 • Necepsia
 • Strophioblachia
 • Blachia
 • Dysopsis
 • Neoboutonia
 • Sumbaviopsis
 • Blumeodendron
 • Elateriospermum
 • Neoguillauminia
 • Suregada
 • Bocquillonia
 • Endospermum
 • Neoscortechinia
 • Synadenium
 • Bonania
 • Enriquebeltrania
 • Neoshirakia
 • Syndyophyllum
 • Borneodendron
 • Epiprinus
 • Oligoceras
 • Tannodia
 • Bossera
 • Erismanthus
 • Omphalea
 • Tapoides
 • Botryophora
 • Erythrococca
 • Ophellantha
 • Tetrorchidium
 • Brasiliocroton
 • Euphorbi
 • Ophthalmoblapton
 • Thyrsanthera
 • Calycopeplus
 • Euphorbia
 • Orfilea
 • Tragia
 • Caperonia
 • Excoecaria
 • Ostodes
 • Tragiella
 • Caryodendron
 • Falconeria
 • Pachystroma
 • Trevia
 • Cavacoa
 • Fontainea
 • Pachystylidium
 • Triadica
 • Cephalocroton
 • Garcia
 • Pantadenia
 • Trigonostemon
 • Cephalocrotonopsis
 • Givotia
 • Paracroton
 • Vaupesia
 • Cephalomappa
 • Glycydendron
 • Paranecepsia
 • Vernicia
 • Chamaesyce
 • Grimmeodendron
 • Parapantadenia
 • Wetria
 • Cheilosa
 • Grossera
 • Pausandra
 • Chiropetalum
 • Gymnanthes
 • Philyra

 • Chlamydojatropha
 • Haematostemon
 • Pimelodendron


Available Genera Listing


Available images and details. Click to see the details.

Euphorbia milii