Ericaceae


Home
Major Group
Division
Order

Ericaceae is commonly known as the Heath Family. The Ericaceae is a family from Ericales Order, splits from Magnoliopsida Class. It is a family among about 406 families in Magnoliophyta or Flowering Plants Division. The family consists of 145 genera and about 3,340 species.

Genera in Ericaceae:
 • Acrostemon
 • Coccosperma
 • Hypopitys
 • Phyllodoce
 • Acrothamnus
 • Coilostigma
 • Kalmia
 • Picrococcus
 • Acrotriche
 • Coleanthera
 • Kalmiella
 • Pieris
 • Agapetes
 • Comarostaphylis
 • Lateropora
 • Pityopus
 • Agarista
 • Conostephium
 • Lebetanthus
 • Pleuricospora
 • Agauria
 • Corema
 • Ledothamnus
 • Plutarchia
 • Agiortia
 • Cosmelia
 • Ledum
 • Polyclita
 • Allotropa
 • Costera
 • Leiophyllum
 • Polycodium
 • Andersonia
 • Craibiodendron
 • Leucopogon
 • Psammisia
 • Andromeda
 • Croninia
 • Leucothoe
 • Pterospora
 • Androstoma
 • Cyathodes
 • Lissanthe
 • Pyrola
 • Anomalanthus
 • Cyathopsis
 • Lyonia
 • Rhododendron
 • Anthopteropsis
 • Daboecia
 • Lysinema
 • Rhodothamnus
 • Anthopterus
 • Decatoca
 • Macleania
 • Rusbya
 • Arachnocalyx
 • Demosthenesia
 • Melichrus
 • Satyria
 • Arbutus
 • Didonica
 • Menziesia
 • Scyphogyne
 • Archeria
 • Dimorphanthera
 • Metagonia
 • Semiramisia
 • Arctostaphylos
 • Diogenesia
 • Moneses
 • Simocheilus
 • Arctous
 • Diplarche
 • Monotropa
 • Siphonandra
 • Astroloma
 • Diplycosia
 • Monotropastrum
 • Sphyrospermum
 • Azalea
 • Disterigma
 • Monotropsis
 • Styphelia
 • Befaria
 • Dracophyllum
 • Mycerinus
 • Tepuia
 • Bejaria
 • Elliottia
 • Needhamiella
 • Thelaia
 • Brachyloma
 • Empetrum
 • Neopieris
 • Themistoclesia
 • Brossea
 • Enkianthus
 • Newberrya
 • Therorhodion
 • Bryanthus
 • Epacris
 • Notopora
 • Thibaudia
 • Budawangia
 • Epigaea
 • Oreanthes
 • Thoracosperma
 • Calluna
 • Eremia
 • Oreocallis
 • Trochocarpa
 • Calopteryx
 • Eremiella
 • Ornithostaphylos
 • Utleya
 • Cassiope
 • Erica
 • Orthaea
 • Uva-ursi
 • Cavendishia
 • Gaultheria
 • Orthilia
 • Vaccinium
 • Ceratiola
 • Gaylussacia
 • Oxycoccus
 • Woollsia
 • Ceratostema
 • Gonocalyx
 • Oxydendrum
 • Xolisma
 • Chamaedaphne
 • Grisebachia
 • Pellegrinia
 • Zenobia
 • Cheilotheca
 • Herpothamnus
 • Pentachondra
 • Chimaphila
 • Hugeria
 • Pernettya

 • Choristemon
 • Hymenanthes
 • Philippia


Available Genera Listing


Available images and details. Click to see the details.

No image available at the moment.

Home
Major Group
Division
Order